Публикации

Човешката съдба в нейното величие и трагизъм

Понякога, когато вечер здрачът премине в черна нощ, застанал пред прозореца неволно ми минават някои мрачни мисли за нашата съдба. Светът, този триизмерен свят, който познаваме от хилядолетия, никога няма да се превърне в наш уютен дом. Само на метър зад прозореца ми е мрак и този мрак ме кара да потръпвам, а не съм дете. Явно някъде дълбоко в душата ми е съхранен един копнеж към мястото, където винаги е светло. Но тук никога няма да намерим трайно това място, а ще се озоваваме сред него само за миг. След това ежедневните ни проблеми ще ни върнат отново на земята. Тук непрекъснато ни дебнат опасности и каквито и технологии да измислим, това няма да се промени. Колкото и да си казваме «назад към природата», тази материална и ограничена в три измерения природа няма как да стане наша истинска майка и винаги ще си остане за нас мащеха. Доколкото в тази природа има красота и хармония, това идват от отражението на Твореца, на Бога в нея. Ние сме длъжни да живеем в хармония с природата, защо…

Проявленията на героичното начало в характера и способностите на Васил Левски

Първа публикация: http://ipr.ihist.bas.bg/text/yordanov_levski.html
Като поставям това заглавие, поемам известен риск, тъй като на пръв поглед то може да се стори прекалено традиционалистично. Все пак представата ни за Левски като герой е твърде дълго утвърждавана, за да е нужно героизмът му да се доказва. Още непосредствено след смъртта му, благодарение на негови съвременици като Любен Каравелов и Христо Ботев, в публицистиката и поезията беше създаден образът на Левски като Апостол на революцията, скъп син на България, дори мъченик и български светия.[1] След Освобождението той продължава да бъде обект за перото на мнозина, като първи свой вариант на образа ще създадат Георги. Я. Кирков и блестящият публицист Захари Стоянов.[2] Следва утвърждаването на литературната канонизация на Левски, чието силно начало поставя още Ботев. Но може би за голяма част от обикновените българи особено въздействаща е представата за Левски, дошла до техните умове от поезията и белетристиката на Вазов, …